Kontakt

Matej HUML

Tel.: 0911 199 723

vzdelavanie@lekarnet.sk

 

LEKÁR, a. s., Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 947 349, IČ DPH: SK202 207 25 25, www.lekarnet.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google map: Dobšinského 12, Bratislava

Prihlásenie