MR workshop 2020

MR workshop 2021

 

Termín: 08.10.2021 - 09.10.2021
Miesto konania: Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
Garant: Slovenská Rádiologická Spoločnosť

POPIS

Organizačný výbor

MUDr. Víťazoslav Belan, PhD. - odborný garant programu

doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

MUDr. Monika Daňová, PhD.

MUDr. Pavla Hanzlíková, PhD.

Registrácia, prihlásenie

LEKÁR, a. s.
Matej Huml
e-mail: vzdelavanie@lekarnet.sk
telefón: +421 911 199 723

Registrácia prostredníctvom elektronického formulára - bude doplnená.

Organizačný sekretariát

LEKÁR, a. s.

Dobšinského 12

811 05 Bratislava

kontaktná osoba: p. Matej Huml
e-mail: vzdelavanie@lekarnet.sk
telefón: +421 911 199 723

Rokovacie jazyky: slovenský jazyk, český jazyk

Hlavné témy podujatia

MR mozgu:

so zameraním na pokročilé (advanced)

aplikácie ukážky a práca na pracovných staniciach s využitím

• vizualizačnej platformy ISP

• TomoCon Workstation

MR prostaty:

• protokol mpMR prostaty

• karcinóm prostaty - MR ako najlepší biomarker nehistologickej detekcie

• PI RADS v2.1

• PI RADS v3

• MR v monitoringu pacientov s karcinómom prostaty

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Prihlásenie