Garant podujatia

Garantom podujatia ŠKOLA ULTRASONOGRAFIE je MUDr. Emil TVRDÍK, PhD.

Narodený 11. januára 1962 v Bojniciach

VZDELANIE:
LFUK v Martine (1986)
Atestácia I. stupňa (1990) a Atestácia II. stupňa (1993) v odbore rádiodiagnostika
November 1998 získ titulu PhD na MU v Brne v odbore zobrazovacie metódy.

PROFESIONÁLNE ZAMERANIE:
Okrem základnej rádiodiagnostiky sa venuje vaskulárnej (PTA končatinových tepien) a nevaskulárnej (dilatácie a implantácia stentov do pažeráka, PTC, drenáže žlčových ciest a implantácia stentov, nefrostómie a rekanalizácie močovodov) intervenčnej rádiológii, CT diagnostike a predovšetkým Ultrasonografii.

PUBLIKAČNÁ a PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ:
Externe prednášal na JLF v Martine.
Prednášal CT techniky na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave.
O Ultrasonografii a prednáša i na rádiologických postgraduálnych kongresoch (Summer Fórum a Winter Fórum, Slovenský rádiologický kongres, výukové kurzy v Bojniciach- Škola sonografie).

PUBLIKÁCIE v ČASOPISE SLOVENSKÁ RÁDIOLÓGIA:
Dvojkontrastné vyšetrovanie žalúdka a duodena
Diagnostika a liečba subclavian steal syndrómu na RDG oddelení
Diagnostika a liečba porúch prietoku v a-v fistulách u dialyzovaných pacientov
Ultrasonografické vyšetrovanie skróta
Diagnostika a liečba aneuryzmy zákolennej tepny
Intervenčné výkony na cievach a-v fistuly u dialyzovaných pacientov
Intervenčné výkony na tepnách predkolenia
Intervenčné výkony na žlčových cestách

PUBLIKÁCIE NA VZDELÁVACOM  PORTÁLI Slovenskej Lekárskej Komory (www.i-med.sk)
8 výukových článkov, 3 ozvučené  prednášky

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE:
2005 Ultrazvukové vyšetrovanie ciev (Patria, 132 strán).
2008 veľká slovenská učebnica ultrasonografie ULTRASONOGRAFIA (Dansta, 350 strán, celofarebný veľký atlas)

INÉ:
V rámci SSUM sa podieľal na postgraduálnom vzdelávaní lekárov v Ultrasonografii (víkendové kurzy v ultrazvukovej diagnostike: cievy, brušné orgány, prsníky, mäkké časti...) ako i vorkšopmi na výročných kongresoch.

Prihlásenie