Partneri

Partneri spoločnosti LEKÁR, a. s., ktorí sa podieľajú na organizácii odborného kurzu Preventívna medicína X. v Bratislave a v Košiciach:

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie